SEKTÖRLER

Hukuki Arabuluculuk

Ace Arabuluculuk Merkezi Dan. A.Ş. olarak

Ticari Uyuşmazlıklar (kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, çek ve bono ile alacak-borç, rekabet yasağı, fikrî mülkiyet, komisyon sözleşmesi, eser sözleşmeleri, yayım sözleşmesi, deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, rehin karşılığı ödünçten kaynaklanan ve banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar)

Tüketici Uyuşmazlıkları (kredi kartı, tüketici kredileri, bankacılık sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmet, peşin ve taksitle satım, sigorta, ulaşım, kargo sözleşmeleri, abonelik, özel eğitim ve özel kurs, devre tatil, devre mülk, paket tur ve özel hastane işlemlerinden doğan pek çok uyuşmazlık), 

Kira Uyuşmazlıkları,

İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları (işçi alacakları, işe iade istemleri),

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları, Aile Uyuşmazlıkları (nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri, evliliğin devamı boyunca malların yönetimi, evliliğin devamı boyunca mallar üzerinde tasarruf, evliliğin sona ermesi hâlinde mal paylaşımı, evliliğin sona ermesi hâlinde tazminat ve nafaka)

Cezai Sorumluluk Durumları (taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ticari sırrın açıklanması gibi şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlar) konularında hizmet verilmektedir.