SEKTÖRLER

Denetim

MET HSE Teknik Den. Eği. Müh. Dan. A.Ş. olarak Performans İzleme ve Denetim Merkezimizde Yasal mevzuat gereklilikleri, Uluslararası Standartlar, Uluslararası Şartname ve Sözleşmelere göre bağımsız denetimler ve performans izleme projelerini alanında uzman, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu uzman denetçi kadromuzla aşağıda yer alan denetimleri gerçekleştirmekteyiz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Boşluk (GAP) Analizi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bağımsız Denetimleri
 • ISO 45001 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetimleri
 • Yasal Mevzuat Uygunluk Denetimleri
 • Yüklenici/ Tedarikçi / Taşeron İş Sağlığı ve Güvenliği Performans İzleme Denetimleri
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk Denetimleri
 • Makine- Ekipman- Proses Uygunluk Denetimleri
 • Sağlık ve Güvenlikte Organizasyonel Farkındalık Denetimleri
 • Sağlık ve Güvenlikte Çalışan Farkındalık Denetimleri
 • Çevre Boşluk (GAP) Analizi
 • Çevre Bağımsız Denetimleri
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bağımsız İç Denetimleri
 • Çevre Yasal Mevzuat Uygunluk Denetimleri
 • Yüklenici/ Tedarikçi / Taşeron Çevre Performans İzleme Denetimleri
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk Denetimleri
 • Çevre Yönetiminde Organizasyonel Farkındalık Denetimleri
 • Çevre Uygulamalarında Çalışan Farkındalık Denetimleri
 • Enerji Yönetimi Uygulamaları Denetimi
 • Enerji Etütleri
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bağımsız İç Denetimleri