SEKTÖRLER

Eğitim

MET HSE Teknik Den. Eği. Müh. Dan. A.Ş. olarak Eğitim Merkezimizde Yasal mevzuat gereklilikleri, Uluslararası Standartlar, Uluslararası Şartname ve Sözleşmelere göre bağımsız denetimler ve performans izleme projelerini alanında uzman, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu uzman denetçi kadromuzla aşağıda yer alan eğitimleri gerçekleştirmekteyiz. 

Uluslararası Eğitim Programları

 • IOSH Managing Safely
 • IOSH Working Safely
 • ISO 45001: 2018 Baş Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 45001: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 9001: 2015 Baş Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 14001:2015 Baş Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 14001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 • ISO 9001: 2015 KYS Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 9001: 2015 KYS Standardı Bilinçlendirme & Uygulama Eğitimi
 • ISO 9001: 2015 KYS Standardı İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 14001: 2015 ÇYS Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 14001: 2015 ÇYS Standardı Bilinçlendirme & Uygulama Eğitimi
 • ISO 14001: 2015 ÇYS Standardı İç Tetkikçi Eğitimi
 • ISO 45001: 2018 İSGYS Standardı Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 45001: 2018 İSGYS Standardı Bilinçlendirme & Uygulama Eğitimi
 • ISO 45001: 2018 İSGYS Standardı İç Tetkikçi Eğitimi
   

Teknik ve Proses Eğitimleri

 • Proses Temelli Risk ve Fırsat Yönetimi Eğitimi
 • Ergonomi Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Deprem Risk Analizi Eğitimi
 • Yangın Güvenliği Eğitimi
 • Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi
 • Güvenli Sürüş Eğitimi
 • Kimyasal Yönetimi Eğitimi
 • İş İzin Sistemi ve Uygulama Eğitimi
 • Acil Durum Planlama Eğitimi
 • Meslek Hastalıkları Eğitimi
 • Müteahhit ve Tedarikçi Yönetimi Eğitimi

Kültürel Değişim, Gelişim, Liderlik ve Yönetsel Eğitimler

 • Sağlık ve Güvenlikte Liderlik
 • Sağlık ve Güvenlikte İletişim ve Geri Bildirim
 • Davranış Odaklı Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uluslararası İyi Uygulamalar ve Farkındalık
 • Çevre Yönetiminde Liderlik
 • Kurumsal Wellbeing  Eğitimi
 • Psikososyal Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Eğitimi
 • Çalışanlar için Wellbeing Uygulama Atölyesi
 • Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Sağlık ve Güvenlikte Liderlik ve Uygulama Atölyesi
 • Kriz ve Acil Durum Yönetimi /Hareket Tarzı, İletişim ve Uygulama Atölyesi
 • Kaza Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi ve Uygulama Atölyesi
 • Sağlık ve Güvenlikte veri değerlendirme, performans ve raporlama eğitimi
 • Sağlık ve Güvenlik Kültürü “Yaşamda Güvenlik”
 • Risk Analizi ve Risk Değerlendirme Yöntemleri
 • Risk ve Fırsat Yönetiminde Liderlik
 • Çevresel Risk Analizi Yönetimi Eğitimi 

Çevre Eğitimi

 • Temel Çevre Bilinci Eğitimi
 • Yöneticiler için Çevre Liderliği Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme Eğitimi
 • Çevre Mevzuatı ve Hukuki Boyutlar Eğitimi
 • Çevresel Boyut-Etki Değerlendirme Eğitimi
 • Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • Çevresel Acil Durum Yönetimi Eğitimi
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimi
 • Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • Karbon Ayak İzi Eğitimi
 • Su Ayak İzi Eğitimi
 • Uygulamalı Çevre Eğitimleri (Tatbikatlar)
 • Kimyasalların Yönetimi Eğitimi